Adnoddau Dysgu

Gan adeiladu ar waith Addysg Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru drwy Gyngor Addysg mewn Dinasyddiaeth Byd rhwng 2014 a 2019 mae Cymru dros Heddwch yn datblygu adnoddau ar gyfer ysgolion - ar y cyd â phartneriaid addysg ar gyfer y cyfnodau allweddol cenedlaethol, fel deunyddiau prosiect pwrpasol ar sail themâu allweddol Cymru dros Heddwch:  

Hafan Ysgolion    Addysg Heddwch     Y Rhyfel Byd Cyntaf - Cofio er mwyn Heddwch       Cred a Gweithred - Gwrthwynebu Rhyfel     Prosiectau Bagloriaeth Cymru         Heddwch Nawr a Chenedlaethau'r Dyfodol       Gweithdai Ysgolion a Hyfforddiant Athrawon        Cynllun Ysgolion Heddwch

Addysg Heddwch - Deunydd Cyffredinol

Learning - Teach Peace Banksy.jpg

Pecyn 'Teach Peace'

Mae Teach Peace, sef adnodd gan y Rhwydwaith Addysg Heddwch, yn gyfres o wyth gwasanaeth, gweithgareddau dilynol, adnoddau a myfyrdodau ar heddwch i ddisgyblion mewn ysgolion cynradd a blynyddoedd cyntaf ysgolion uwchradd, a gynhyrchwyd gyda Chymru dros Heddwch.

Llwytho (Cymraeg)   Llwytho (Saesneg)

Chwilio am Hanesion Heddwch Cudd

Mae'r adnodd newydd yma gan Gymru dros Heddwch yn cefnogi disgyblion i ymchwilio i straeon a hanesion milwyr, adeiladwyr heddwch a mudiadau, er mwyn datgelu a rhannu straeon 'treftadaeth heddwch' newydd am eich cymuned leol.

Llwytho (Cymraeg)   Llwytho (Saesneg)  

Y Rhyfel Byd Cyntaf: Cofio er mwyn Heddwch

Pecyn Ysgolion 'Cofio er mwyn Heddwch' y Rhyfel Byd Cyntaf

Mae'r pecyn yma gan Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru ar Hwb yn cefnogi disgyblion CA2-CA4 i ddeall sgil-effaith y Rhyfel Byd Cyntaf a rhyfeoledd dilynol ar bobl yng Nghymru a thu hwnt; sut rydyn ni'n cofio, ac adeiladu byd gwell.

Llwytho (Cymraeg)   Llwytho (Saesneg)

Pecyn Dysgu Taith y Pabïau gyda 14-18NOW

Y Don a'r Ffenestr Wylofus: Pecyn Adnoddau Dysgu'r Rhyfel Byd Cyntaf i ddisgyblion 9-13 oed sy'n ymweld â'r arddangosfeydd yng Nghaernarfon (Hydref 2016) a Chaerdydd (Haf 2017).

Llwytho (Cymraeg)   Llwytho (Saesneg)

Cred a Gweithred: Gwrthwynebwyr Cydwybodol Rhyfel

Learning - Conscientious Objection.jpg

'Lleisiau Cydwybod' - Gwrthwynebu Rhyfel yng Nghymru

Mae'r gyfres yma o fideos byr gan y Cyfeillion yng Nghymru a Chelfyddydau Cymunedol Breaking Barriers yn edrych ar brofiadau Gwrthwynebwyr Cydwybodol o Gymru drwy gydol y Rhyfel Byd Cyntaf ac wedi hynny - a'u perthnasedd heddiw.

Llwytho (Cymraeg)   Llwytho (Saesneg)     

Learning - Conscience WW1 Primary Resource.jpg

Cydwybod a Dewis

Prosiect meddwl yn feirniadol i ysgolion cynradd a gyhoeddwyd gan Bwyllgor Heddwch a Thystiolaethu Cymdeithasol y Crynwyr, sy'n annog myfyrio adeiladol ar y Rhyfel Byd Cyntaf gan feithrin y sgiliau a'r ddealltwriaeth sy'n ofynnol gan y Cwricwlwm Cenedlaethol.

Mwy                   'White Feather Diaries'

Heddwch Nawr a Chenedlaethau'r Dyfodol

walesforpeacestaff.jpg

Prosiectau Bagloriaeth Cymru

Mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn cynhyrchu briffiadau prosiect, sydd ar gael gan CBAC, er mwyn cynorthwyo myfyrwyr i ymchwilio i rôl Cymru mewn cydweithio rhyngwladol, cael datrysiadau heddychlon i wrthdaro a chydlyniad cymunedol. 

Mwy

Urdd_Messages_Montage.jpg

Neges Heddwch ac Ewyllys Da

Mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru a'r Urdd yn gweithio gyda phobl ifanc i ddysgu am hanes Neges Ieuenctid Cymru ers 1922 hyd heddiw, i gasglu barn pobl ifanc am heddwch nawr, ac i ddatblygu'r neges ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.  Mwy

Gweithdai a Digwyddiadau Ysgolion a Datblygiad Proffesiynol Parhaus


Gweithdai Ysgolion 'Heddwch Nawr'

Gall Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru a Chyngor Addysg mewn Dinasyddiaeth Byd gyflwyno ystod o weithdai, prosiectau neu ddiwrnodau sesiynol am dâl mewn ysgolion ledled Cymru, yn ogystal â darparu hyfforddiant i athrawon er mwyn iddynt wneud y mwyaf o'n hadnoddau, o Gystadlaethau Dadlau i 'Greu Newid'. Mwy

Pobl Ifanc yn Codi Llais dros Heddwch

Mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn trefnu ein pedwaredd cynhadledd 'Ysgolion Heddwch' ar 20 Medi 2017, i gyd-fynd ag arddangosfeydd 14-18NOW Pabïau: Weeping Window a “Merched, Rhyfel a Heddwch” yn y Senedd. Mwy

Arwyr Heddwch 2017

Yn hydref 2017, bydd Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn dathlu pobl ifanc sydd wedi cyfrannu at heddwch yn eu hysgolion / cymuned mewn amrywiaeth o ffyrdd, ac yn arddangos eu gwaith ledled Cymru.  Mwy

peace art workshop- web

Cynllun Ysgolion Heddwch

Un o amcanion tymor-hir prosiect Cymru dros Heddwch yw creu 'Cynllun Ysgolion Heddwch' yng Nghymru. Hoffech chi fod yn rhan o'r daith hon gyda ni? Mwy

Yn ôl i Hafan Ysgolion

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA