Ymgyrchu dros heddwch heddiw

Mae llawer o fudiadau a rhwydweithiau ymgyrchu sy'n cyfrannu'n sylweddol at yr ymdrech i sicrhau heddwch heddiw.

Temple Marble Hall - Debate.jpg

Digwyddiadau'r deml heddwch  

Mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA).

Mwy
Campaigner_Ray_Davies.jpeg.jpg

Grwpiau heddwch a chyfiawnder  

 

Bangor • Caerfyrddin  Wrecsam • Aberystwyth
CND_Cymru_Demo.jpg

CND Cymru

Mae 1,500 o unigolion, mudiadau a sefydliadau yn aelodau o CND Cymru - yr Ymgyrch dros...

Mwy

Cymdeithas y Cymod

Cymdeithas y cymod  

Mudiad rhyngwladol sy'n ymroddedig i weithio gyda chymunedau ar weddnewid a gweithredu di-drais.

Mwy

Campaigns_Amnesty.jpg

Amnest Rhyngwladol 

Yn ymgyrchu ar faterion hawliau dynol rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol gyda rhwydwaith o ymgyrchwyr ledled Cymru.

Mwy

Academi_Heddwch_Cymru.jpg

 academi heddwch cyrmu 

Rhwydwaith gwirfoddol yw'r fenter yma, sy'n ymgyrchu i greu Academi Heddwch Cymru, gan gynnal ymchwil i gyfraniad Cymru at ryfel a heddwch.

Mwy

Veterans for Peace

Cyn-filwyr dros heddwch  

Mudiad gwirfoddol o gyn-filwyr, yn ddynion a merched, sydd wedi gwasanaethu ym mhob rhyfel mae Prydain wedi ei ymladd ers yr Ail Ryfel Byd 

Mwy

Campaign_Peace_Tax_hand.jpg

Ymgyrch conscience dros dreth heddwch 

Ymgyrch dros gynnydd parhaus yn y gyfran o drethi Prydain sy'n cael eu gwario ar feithrin heddwch.

Mwy

Logo_Peace_news.jpg

Papur apur newyddion heddwch 

Peace News yw'r papur newydd ar-lein ar gyfer y mudiad heddwch a chyfiawnder yng ngwledydd Prydain.

Mwy

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA