Map Heddwch Cymru

Croeso i Map Heddwch Cymru. Yma gallwch ddysgu am dreftadaeth heddwch eich ardal chi ac o gwmpas Cymru. Gallwch hefyd weld sut allwch chi gymryd rhan trwy ddigwyddiadau, gwirfoddoli a gweithgareddau eraill yn eich ardal.

  • Hofranwch dros unrhyw gategori i ddysgu mwy amdano
  • Ticiwch neu dad-diciwch unrhyw bin iddynt ymddangos ar y map
  • Teipiwch leoliad i ddod o hyd i dreftadaeth heddwch a gweithgareddau yn yr ardal honno
  • Cliciwch ar bin am fwy o wybodaeth

Wnaethoch chi roi eich sefydliad/grŵp heddwch, ddigwyddiad neu dreftadaeth heddwch lleol ar y map? Dysgwch sut.

I weld fersiwn sgrin lawn o'r map

Rhannu Treftadaeth

Beth ydych chi eisiau ei rannu i roi eich marc ar y Map Heddwch??

Rhannu treftadaeth