#Heddwch100: Darlith Gwyl Gregynog, 29.06.19

Bydd y ddarlith arbennig hon gan Craig Owen, Pennaeth Cymru dros Heddwch, yn edrych ar ‘etifeddiaeth heddwch’ y teulu Davies, Teml Heddwch unigryw Cymru, a straeon anghyffredin pobl gyffredin sydd, dros y can mlynedd diwethaf, wedi siapio swyddogaeth Cymru yn y dasg o greu gwell byd. A oes modd iddynt ysbrydoli cenhedlaeth newydd o ryng-genedlaetholwyr?

Merched, Rhyfel a Heddwch @ Storiel, Bangor

WCIA's 'Women War & Peace' exhibition by internationally renowned photojournalist Lee Karen Stow - accompanied by the 1923 Welsh Women's Peace Petition to America from Wales' Temple of Peace - will be on display in Storiel, Bangor from 1 March to 27 April 2019 

#WW100 Weekend – The Story of the Book of Remembrance

100 years ago this weekend, the world said ‘Never Again’ to conflict, as the Armistice Bells tolled on 4 years that had wiped out a generation.  A nation in agony of grief and mourning braced to rebuild a better world.

A Oes Heddwch? Cofio Gwrthwynebwyr Cydwybodol y Rhyfel Byd Cyntaf

A Oes Heddwch? Cofio Gwrthwynebwyr Cydwybodol y Rhyfel Byd Cyntaf - gan Liz Saville Roberts AS @ Blaenau Ffestiniog, 17.11.18

Merthyr's Peace Heroes - Exhibition Autumn 2018

Cyfarthfa Castle is hosting WCIA's Wales for Peace exhibition from October 5th to November 21st 2018 - with a fascinating timeline exploring Merthyr's own homegrown 'Peace Heroes' such as Henry Richard, Keir Hardie, Minnie James, and local WW1 Conscientious Objectors whose tribunals have been re-enacted on film by students from University of South Wales.

Rhannu Hanes Ffoaduriaid o Wlad Belg yn y Rhyfel Byd Cyntaf ym Mrwsel

Yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, cynigiodd Cymru loches i fwy na 4,500 o ffoaduriaid oedd wedi ffoi rhag y gwrthdaro ar gaeau Fflandrys. 100 mlynedd yn ddiweddarach, rhannodd Rheolwr Rhaglen Cymru dros Heddwch WCIA, Craig Owen, y stori hon gydag ymchwilwyr ym Mrwsel yn Wlad Belg.

Arddangosfa Menywod, Rhyfel a Heddwch yn Llyfrgell Canolfan Ddinesig Abertawe

Arddangosfa Menywod, Rhyfel a Heddwch yn Llyfrgell Canolfan Ddinesig Abertawe 

.

.

Cynhadledd Hanes Heddwch 2018, Medi 21-22

Cynhadledd Hanes Heddwch 2018, Medi 21-22

WCIA yn talu teyrnged i’w gyn Gadeirydd Gareth Price

Bu farw cyn gadeirydd y WCIA, Gareth Price yn 78 mlwydd oed. Bu Gareth yn Gadeirydd y WCIA rhwng 2008 a 2012 a chyn hynny bu’n ymddiriedolwr am lawer o flynyddoedd.

“A Oes Heddwch?” 100 mlynedd yn ceisio Heddwch yn yr Eisteddod Genedlaethol

“A Oes Heddwch?”

100 mlynedd o geisio Heddwch yn yr Eisteddod Genedlaethol

Llangollen International Eisteddfod: A Message of Peace Past, Present and Future

Over the week of 2nd-8th July, Wales for Peace have been participating in the Llangollen International Eisteddfod

Peace Address at Llangollen 2018

Wales for Peace Address to the Llangollen International Eisteddfod

by Craig Owen, Head of Wales for Peace, as Day President on Wednedsay 4th July

Wales for Peace Exhibition Tour launches in Holyhead

June has seen the launch of our final 'Wales for Peace Exhibition Tour, in the Ucheldre Centre Holyhead from 6th June - 8th July 2018.

Lansio Pecyn Dysgu - Treftadaeth o Neges Heddwch ac Ewyllys Da, @ Eisteddfod yr Urdd, Llanfair-ym-Muallt

Y mae’r Neges Heddwch ac Ewyllys Da yn ddarn unigryw o’n treftadaeth heddwch fel gwlad.  Cymru yw’r unig wlad yn y byd lle mae pobl ifanc wedi bod yn anfon neges heddwch at bobl ifanc ar draws y byd yn ddi-dorr ers 1922. Ond beth a wyddom am y Neges ac a ydym yn defnyddio grym y Neges i’w llawn effaith? Mae rhaglen WCIA, Cymru dros Heddwch ar y cyd gyda’r Urdd yn lansio pecyn newydd cyffrous i ysgolion ar faes Eisteddfod yr Urdd eleni.

Diwrnod Gwrthwynebwyr Cydwybodol 2018: Edrych ar ‘Wrthwynebiad – Ddoe a Heddiw’

Wrth inni yng Nghymru baratoi at goffáu’r rhai a wnaeth safiad yn erbyn y Rhyfel Byd Cyntaf ar Ddiwrnod Gwrthwynebwyr Cydwybodol Rhyngwladol (15 Mai), lansiwyd pecyn adnoddau newydd ar wrthwynebu rhyfel ochr yn ochr ag arddangosfa heriol mewn ysgol yng Nghwm Tawe.

.

.

MERCHED O WYNEDD YN LANSIO YMGYRCH HEDDWCH AR DDYDD RHYNGWLADOL Y MERCHED

Mae ymgyrch byd-eang ar fin cael ei lansio gan grwp o ferched o Wynedd, er mwyn coffau y miloedd o ferched a lofnododd ddeiseb heddwch wedi'r Rhyfel Mawr. Cynhelir lansiad ‘Heddwch Nain/Mam-gu’ i ddathlu Dydd Rhyngwladol y Merched ar yr 8fed o Fawrth trwy arddangosfa ffotograffiaeth a gweithdai yn Oriel Caffi Croesor, Croesor, Llanfrothen.

Darlith Lowri Glyn ar ddeiseb 1923-24

Darlith Lowri Glyn ar ddeiseb 1923-24 gyda linc o dudalen GwepLlyfr y Galeri

 

'Cofio fel Nain' yng Nghaernarfon

Ar Dachwedd y 10fed a’r 11fed bydd aelodau o Gymdeithas y Cymod yn cyfarfod yn Nghaernarfon, i gofio. Yn ogystal a chofio eu cyn-deidiau a gollwyd yn y rhyfel, byddant yn cofio dyfnder y golled i’w cyn-neiniau. Effaith hynny oedd creu dyhead dwfn ynddynt am fyd heb ryfel.

Welsh Book of Remembrance now searchable online from Remembrance Day 2017, after two years’ effort by volunteers

The Welsh Book of Remembrance from the First World War, a national treasure housed in Wales’ Temple of Peace in Cardiff, has been digitised and is now publicly searchable online at BookofRemembrance.Wales, following a 2 year project involving over 150 volunteers from communities across Wales, working with the Welsh Centre for International Affairs and National Library of Wales and supported by the Heritage Lottery Fund.

 

Agweddau tuag at Heddwch

Llwydda Trystan Cullinan, ein gwirfoddolwr Cymru dros Heddwch, i ddatblygu arolwg Agweddau tuag at Heddwch ar gyfer pobl yng Nghymru a phellach ar draws y byd. 

Arddangosfa 'Merched, Rhyfel a Heddwch'

Yn y 100 mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf, beth yw effaith rhyfel ar fenywod yng Nghymru, a beth yw eu cyfraniad i'r broses o geisio sicrhau heddwch?

How are we Doing? Mid-Term External Evaluation praises ‘Wales for Peace’ Heritage Innovation

Mae gwerthusiad allanol canol tymor rhaglen Cymru dros Heddwch wedi adrodd canfyddiadau cadarnhaol i Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru a Chronfa Dreftadaeth y Loteri - ynghyd ag awgrymiadau defnyddiol ar gyfer canolbwyntio gwaith i sicrhau dylanwad dyfnach ar gyfer gweddill llinynnau'r prosiect rhwng 2017 a 2019

Fighting for Peace

Adolygiad o Arddangosfa 'Pŵer y Bobl: Ymladd dros Heddwch' yn yr Amgueddfa Ryfel Ymerodrol tan 28 Awst 2017, a thrafodaeth banel am rôl a chyfeiriad protest ym Mhrydain.

Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen 2017

1947: Fe wnaeth y cyfansoddwr o Gymru, Gwynn Williams, a'r swyddog gyda'r Cyngor Prydeinig, Harold Tudor, fynd ati i drefnu gwyl gerddoriaeth a diwylliant ryngwladol gyntaf Cymru, gyda'r genhadaeth o 'wellhau effeithiau'r rhyfel' a hybu dathliad rhygwladol. Mae'n tyfu i fod yn ddigwyddiad byd-eang gwirioneddol, gan ddenu 5,000 o berfformwyr y flwyddyn o dros 50 o wledydd.

Cofio dros Heddwch yn Oriel Ynys Mon, Llangefni Gorffenaf - Awst 2016

O'r Gorffennaf - Awst 2016, bydd Llyfr y Cofio Cenedlaethol y Rhyfel Byd Cyntaf yn cael ei arddangos yn Oriel Ynys Mon, Llangefni mewn partneriaeth â’r prosiect Cymru dros Heddwch. 

Gweithdy Cred a Gweithred, Llanbedr Pont Steffan, 17 Mai 2017

Bydd Ffion Fielding, Cydlynydd Arddangosfeydd ac Ymgysylltu, yn rhannu rhai storïau sydd yn dod i’r amlwg, a chyflwyno peth o’r cyfarpar digidol a ddefnyddir gennym i olrhain treftadaeth heddwch Cymru. 

Diwrnod Neges Heddwch ac Ewyllys Da

neges heddwch (002).jpg 18fed o Fai a Diwrnod Neges Heddwch ac Ewyllys Da o Gymru! Wele cipolwg ar draddodiad ieuenctid Cymru o gyfarch ieuenctid y Byd. 

Cred a Gweithred: Astudiaeth Gwrthwynebiad i Ryfel

CRED A GWEITHRED: Arddangosfa sy’n astudio gwrthwynebiad i ryfel a chwestiynu eich cydwybod yn y Rhyfel Byd Cyntaf a thu hwnt.

 

The Welsh National Book of Remembrance on display at Narberth Museum

The Book has recently been ‘on tour’ and arrives at Narberth Museum on 9th February as the basis of a Remembering for Peace exhibition and programme of events. These will tell the story of the Book and some of the names within it, as well as developing some of the stories specifically relevant to Pembrokeshire.

Cofio er mwyn Heddwch: Llyfr Cofio

Cofio er mwyn Heddwch: y Llyfr Cofio yn mynd i Amgueddfa Arberth

CRED A GWEITHRED: Arddangosfa NEWYDD

Lansiad yr arddangosfa yn ei leoliad cyntaf yn Eglwys Undebol Dewi Sant, Pontypridd, 5-13 Tachwedd.

Pobl Ifanc yn meddiannu Caernarfon dros ‘Heddwch ar Waith’

Diwrnod sgiliau mentro yn rhoi'r awenau i bobl ifanc arwain Treftadaeth Heddwch Cymru

Galw am wirfoddolwyr wrth i “Poppies: Weeping Window” ddod i Gaernarfon

Mae Castell Caernarfon yn gweithio gyda phrosiect ‘Cymru dros Heddwch’ Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru a ‘phartneriaid y pabi’ yn yr ardal, sef Amgueddfa Ffiwsilwyr Cymreig Brenhinol, Amgueddfeydd a Chelfyddydau Cyngor Gwynedd a Mantell Gwynedd, i recriwtio tîm o wirfoddolwyr brwd i roi profiad o safon fyd-eang i ymwelwyr sy’n dod i weld y cerflun “Poppies: Weeping Window” tra bydd yng Nghaernarfon – ac i helpu gyda rhaglen eang o ddigwyddiadau cymunedol.

Gwrthwynebwyr Cydwybodol a cyfle am ymchwil pellach ee T H Parry-Williams

Adnodd newydd i ganfod pwy oedd Gwrthwynebwyr Cydwybodol Cymru - ac effaith Gwrthwynebu ar T H Parry-Williams.

"My Dear Little Welsh Mother" - dadorchuddio hanes yr adeiladwyr heddwch

"My Dear Little Welsh Mother" - dadorchuddio hanes yr adeiladwyr heddwch - Mrs Tudor a Mis Williams o Gaernarfon

Lansio Cofrestr Cymru o Wrthwynebwyr Cydwybodol y RhB1af

Cymru’n Cofio’r sawl a wrthwynebodd y Rhyfel Byd Cyntaf wrth lansio cronfa ddata o wrthwynebwyr cydwybodol y RhB1af ar faes yr Eisteddfod yn y Fenni ar y 4ydd o Awst.

Teithiau Tywys Amser Cinio Y Deml Heddwch

Ymunwch â ni am daith tywys o’r adeilad hanesyddol hwn yng nghanol y ddinas, a darganfyddwch mwy am rôl y Deml yn nhreftadaeth heddwch Cymru ers y Rhyfel Byd Cyntaf.

#Somme 100: Cofio dros Heddwch

Ar 1 Gorffennaf 2016, roedd hi'n gan mlynedd ers dechrau Brwydr y Somme. Mae arddangosfa #CymruDrosHeddwch Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd, yn galluogi ymwelwyr i weld Llyfr y Cofio Cymru o'r Rhyfel Byd Cyntaf, i glywed straeon milwyr, ac i ystyried y gwersi 100 mlynedd yn ddiweddarach.

#MwyYnGyffredin: y Deml Heddwch yn cofio bywyd Jo Cox AS

Mae'n fraint gan Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru allu cynnal #MwyYnGyffredin, gŵyl o weithredu i ddathlu bywyd Jo Cox AS ddydd Mercher yma.

Arddangosfa i gofio 90 mlwyddiant cynhadledd heddwch ryngwladol yn Aberystwyth

HH-aberystwyth conference crop.jpgArddangosfa yn adrodd hanes ymweliad Cynghrair y Cenhedloedd ag Aberystwyth yn 1926. 

Cofio Gorymdaith Heddwch y Merched 1926 - Penygroes

Penygroes Women's Peace March - Dilys unveils plaqueCofio Gorymdaith Heddwch y Merched ym Mhenygroes.

Rhaglen Urdd Eisteddfod Sir Fflint 2016

Rhaglen Eisteddfod yr Urdd, Sir Fflint 30 Mai - 4 Mehefin

Y croeso a gafodd Ffoaduriaid Belg yn y Rhyl ac yng Nghymru yn ystod RhB1

Y croeso a gafodd ffoaduriaid Belg RhB1 yng Nghymru a'r Rhyl - darlith gyhoeddus gan C Declercq ag A Vitti.

Darlith Cofebion hen Sir y Fflint yn Lansiad Arddangosfa Bodelwyddan

Darlith deimladwy ar hanesion o gofebion Fflint yn ystod lansiad arddangosfa Bodelwyddan. 

Arddangosfa Cofio Dros Heddwch Bodelwyddan

Arddangosfa Cymru dros Heddwch yng Nghastell Bodelwyddan o 30 Ebrill hyd at 19 Mehefin, gyda darlith ar gofebion Rhyfel Sir y Fflint ar gyfer yr agoriad 30ed Ebrill.

Adroddiad ar ddarlith 'Gwrthwynebiad i RhB1 ym Mhrydain' gan Rupert Gude

Ymateb brwdfrydig a thrafodaeth dda yn dilyn darlith ar y 'Gwrthwynebiad i RhB1 ym Mhrydain

Gwrthwynebiad i RhB1 ym Mhrydain - darlith gymunedol

road to peace posters

Cynhelir darlith gymunedol Cymru dros Heddwch am ystod ac amrywiaeth y ‘Gwrthwynebiad ym Mhrydain i’r Rhyfel Byd Cyntaf’ yn Y Morlan, Aberystwyth, am 2pm ar Ddydd Mercher 16eg o Fawrth 2016.

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod: Cofio’r rhai a sicrhaodd Heddwch yng Nghymru

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, 8 Mawrth 2016, mae Cymru dros Heddwch yn rhoi sylw i’r rôl ganolog bu i fenywod Cymru ei chwarae yn yr ymchwil am heddwch - ac wrth baratoi i ddathlu Pen-blwydd Pererindod Heddwch Gogledd Cymru yn 90 oed (Mai 1926), mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA) yn lansio galwad i gymunedau ac unigolion i rannu eu ‘Hanesion Cudd’.

Gwrthwynebiad i RhB1 yng Nghymru - Darlith Gyhoeddus gan Aled Eirug 2il o Fawrth 2016

Pwy, a faint o bobl, oedd yn gwrthwynebu'r Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghymru? Aled Eirug yn esbonio mwy mewn darlith gyhoeddus 2il o Fawrth 2016.

Gweithdy trawsysgrifio: 4ydd Mawrth, Archifau Morgannwg - galw am wirfoddolwyr!

Rydym yn brysur yn cyflawni'r gwaith o drawsysgrifio'r 35,000 o enwau sydd yn Llyfr Cofio Cenedlaethol y Rhyfel Byd Cyntaf, a bydd y gweithdy nesaf ar y 4ydd o Fawrth yn Archifdy Morgannwg, Lecwydd, Caerdydd, o 10am - 4pm.

Ffoaduriaid Belgaidd yng Nghymru: Galwad am Hanesion Heddwch Cudd

Mae Cymru dros Heddwch, mewn partneriaeth â Sefydliad Coffa David Davies ym Mhrifysgol Aberystwyth, wedi lansio galwad i ddwyn ynghyd ‘hanesion heddwch cudd’ dros 4,500 o Ffoaduriaid Belgiaid y daeth Cymru yn gartref iddynt drwy gydol y Rhyfel Byd Cyntaf. Bydd yr alwad yn cael ei sbarduno drwy ddarlith gyhoeddus gan arbenigwr blaenllaw ar y pwnc, sef Christophe Declercq.

Ffoaduriaid Gwlad Belg yng Nghymru - darlith gan Christophe Declercq yn Aberystwyth 17-2-2016

hidden histories - belgian pier.jpg Ffoaduriaid Gwlad Belg yng Nghymru yn RhB1 a pherthnasedd i heddiw - Darlith Christophe Declercq 17-2-16.

Diwrnod Agored i'r Cyhoedd Gasglu Treftadaeth

Cyhoedd i gofnodi hanes milwyr y Rhyfel Mawr a threftadaeth heddwch Cymru - cyfle i gofrestru.

Arddangosfa 'Cofio dros Heddwch'

Cynhelir arddangosfa Cofio dros Heddwch yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth rhwng 16 Ionawr – 9 Ebrill 2016.

Edrych ymlaen at 2016: Arddangosfa Cofio er mwyn Heddwch a dadorchuddio hanesion cudd

Beth oedd effaith Rhyfel a beth yw cyfraniad Cymru at Heddwch?

Cyfle tymhorol i ganfod hanes teulu a chymunedol gan wneud adduned Blwyddyn Newydd i gyfrannu i brosiect Cymru dros Heddwch yn 2016.

Pabi i 'Wylo am Heddwch' oddi ar waliau Castell Caernarfon yn 2016

Mae prosiect Cymru dros Heddwch WCIA yn falch iawn o fod yn llwyddiannus mewn cais ar y cyd gyda Chastell Caernarfon, Cadw ac Amgueddfa'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig i ddod â phabïau eiconig Tŵr Llundain i Gymru ar gyfer Dydd y Cofio 2016.

Pabi Gwyn Aberystwyth - Y Stori

Y Cynghorydd Alun Williams yn esbonio’r arweiniad a gafwyd gan Gyngor Tref Aberystwyth i baratoi am Ddiwrnod y Cofio 2015

Cynhadledd Ysgolion Lwyddiannus Cymru Dros Heddwch

Canmoliaeth uchel i ddisgyblion yng nghynhadledd Cymru dros Heddwch

Lansio 'Gweithred Ddigidol o Gofio' yn y Senedd: Galw am Wirfoddolwyr

Bydd Llyfr y Cofio Cymru am y Rhyfel Byd Cyntaf ar gael ar-lein gyda chymorth gwirfoddolwyr ar draws Cymru sy'n cael eu gwahodd i fod yn rhan o brosiect Cymru dros Heddwch 'gweithred o gofio yr oes fodern' gyda Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru a'r Llyfrgell Genedlaethol.

#CofiodrosHeddwch - Rhaglen Dydd y Cofio 2015

Mae Cymru dros Heddwch yn cofnodi Dydd y Cofio 2015 gyda rhaglen uchelgeisiol o ddigwyddiadau partneriaeth, gan annog #CofiodrosHeddwch - a drwy ddod â Llyfr y Cofio ar gyfer y Rhyfel Byd Cyntaf i olwg y cyhoedd am y tro cyntaf ers 75 mlynedd.

Llyfr y Cofio Cymru: Cofio'r rhai a fu farw ddoe a heddiw

Caerdydd, 11 Tachwedd 2015

Academi Heddwch Cymru

Mae menter Academi Heddwch Cymru wedi lansio ei hadroddiad cyntaf, i 'faint y presenoldeb milwrol a'i ddylanwad yng Nghymru'.

Gwirfoddolwyr Rhyngwladol yn ysbrydoli'r Ardd Heddwch

Yn ystod mis Awst mae UNA Exchange wedi bod yn croesawu gwirfoddolwyr o bedwar ban byd ar gyfer 'gwersyll heddwch' pythefnos o hyd yng Nghaerdydd. Yn ystod y gwersyll, fel rhan o brosiect Cymru dros Heddwch, maen nhw'n datblygu'r Ardd Heddwch.

Cymru dros Heddwch yn yr Eisteddfod ym Meifod

Bu Cymru dros Heddwch yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod, Powys.

Eisteddfod yr Urdd

Caerffili, 27 Mai 2015

Dull Newydd o Gofio - Lansio Prosiect yn y Pierhead

Creu Dull Newydd o Gofio wrth Lansio Prosiect Newydd 'Cymru dros Heddwch'

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA