Llwybrau Heddwch - Chwaraewch Ran!

   

Llwybrau Heddwch

Gallwch gymryd rhan yn y Prosiect Cymru dros Heddwch mewn sawl ffordd, ble bynnag yr ydych yng Nghymru a beth bynnag yw eich diddordebau. Cychwynnwch yma, a chrëwch eich ‘Llwybr Heddwch’ eich hun drwy’r prosiect a thu hwnt.

Research button           Share button          Volunteer button

 • Llwybr ymchwil: : ymchwiliwch i Dreftadaeth Heddwch Cymru - o arwyr heddwch lleol i straeon milwyr i henebion cenedlaethol.
 • Llwybr rhannu: : Rhannwch eich straeon treftadaeth yn ogystal â’ch barnau a’ch syniadau am heddwch heddiw ac yn y dyfodol.
 • Llwybr gwirfoddol: cymerwch ran ym mhob agwedd ar gyflwyno’r prosiect Cymru dros Heddwch, o reoli digwyddiadau i gydlynu gwirfoddolwyr lleol eraill.

Ymchwil

Ydych chi eisiau darganfod mwy am adeiladwr heddwch neu filwr yn eich cymuned? I ddod yn fuan - diwrnodau hyfforddi ar dreftadaeth heddwch, canllawiau ar sut i gwblhau ymchwil a hyrwyddwyr gwirfoddoli yn eich ardal chi. Gwyliwch y gofod hwn.

Rhannu

Mae'r holl straeon, fformatau amlgyfrwng, barnau, syniadau a threftadaeth yn cael eu rhoi gyda’i gilydd ar Fap Heddwch Cymru. . Beth ydych chi eisiau ei rannu i roi eich marc ar y Map Heddwch??

Rhannu treftadaeth

Rhannu gweithgareddau prosiect lleol

Cysylltwch ag unrhyw aelod o dîm Cymru dros Heddwch fel y gallant eich helpu chi i ychwanegu pethau at y Map Heddwch:

 • Sefydliad neu grŵp heddwch, neu sy’n ymwneud â heddwch. Cysylltwch gyda’ch aelod lleol o’r tîm Cymru dros Heddwch i ychwanegu eich sefydliad.
 • Gweithgareddau gwirfoddoli Cymru dros Heddwch
 • Thema neu weithgaredd heddwch/â thema heddwch

Gwirfoddoli

Gallwch weld ein holl rolau gwirfoddoli ar ein porthol gwirfoddoli. . Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Hyrwyddwyr gwirfoddol dewch i ddiwrnod o Hyfforddiant ar Dreftadaeth Heddwch, yna rhannwch yr hyn a ddysgoch gyda'ch cymuned a chydlynwch eraill i ymchwilio ac i rannu straeon. Cofrestrwch ar gyfer y diwrnod nesaf o hyfforddiant ar dreftadaeth heddwch (i ddod yn fuan)
 • Gwirfoddolwyr Gwasanaeth Ysgol -– gallwch gael hyfforddiant llawn i gyflwyno gwasanaethau heddwch mewn ysgolion ar draws Cymru
 • Gwirfoddolwyr y wefan a chyfathrebiadau – golygu cylchlythyrau a diweddaru’r wefan
 • Gwirfoddolwyr swyddfa - 
 • Gwirfoddolwyr digwyddiadau - – tynnu lluniau, fideos, cwrdd a chyfarch, gweithgareddau trefnu – mae gennym nifer o gyfleoedd i chi roi cynnig arnynt
 • Lleoliadau profiad gwaith - – cyfleoedd wythnos i bythefnos i brofi ystod o dasgau ar draws y prosiect
COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

Digwyddiadau diweddaraf

 • 14/03/2018 00:00
  Heddychwyr ifanc Cymru dros Heddwch 2018, Menai Bridge / Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru
  Mae prosiect Cymru dros Heddwch Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru am...

  Darllenwch ragor...
 • 16/03/2018 00:00
  Heddychwyr ifanc Cymru dros Heddwch 2018, Caerdydd / Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru
  Mae prosiect Cymru dros Heddwch Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru am...

  Darllenwch ragor...
WCIA