• Pabïau yng Nghaernarfon: Rhaglen 'Cymru dros Heddwch'

  Mwy

 • Pabïau ‘Weeping Window’ yng Nghastell Caernarfon - Tocynnau

  .

  Mwy

 • Swyddi Gwag: Cydlynydd Datblygu Gwirfoddoli

  Rydyn ni'n chwilio am swyddog gwirfoddoli proffesiynol dynamig a phrofiadol sydd â sgiliau technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) cryf a dealltwriaeth o waith treftadaeth, i arwain ein strategaeth datblygu sgiliau a gwaith maes i wirfoddolwyr.

  Mwy

 • #Somme100: Llyfr y Cofio

  Mwy

 • Gorymdaith Heddwch Merched Gogledd Cymru, Mai 1926

  Mae Cymru dros Heddwch yn rhoi sylw i’r rôl ganolog bu i fenywod Cymru ei chwarae yn yr ymchwil am heddwch - ac wrth baratoi i ddathlu Pen-blwydd Pererindod Heddwch Gogledd Cymru yn 90 oed, mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA) yn lansio galwad i gymunedau ac unigolion i rannu eu ‘Hanesion Cudd’.

  Mwy

 • Neges Heddwch ac Ewyllys Da

  Stori'r Neges Heddwch ac Ewyllys Da, 1922-2016

  Mwy

 • Lansio Cofrestr Cymru o Wrthwynebwyr Cydwybodol y RhB1af

  Mwy

 • Ffoaduriaid Gwlad Belg yng Nghymru

  Daeth dros 4,500 o ffoaduriaid o Wlad Belg i Gymru yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, gan adael eto erbyn 1919 gydag ychydig iawn o olion ar wahân i waith celf, crefft a gwaith adeiladu sydd yn dal i gael eu gwerthfawrogi yng Nghymru heddiw.

  Mwy

 • Pecyn 'Addysg Heddwch'

  Yn y pecyn addysg hwn cewch set o ddeg o gynlluniau gwersi ar gyfer gwasanaethau neu weithdai. Mae’r pecyn yn cynnwys gweithgareddau pellach hefyd yn ogystal ag adnoddau, gweddïau a myfyrdodau ar heddwch.

  Mwy

Monnow street celebrations after WWI peace (Wikimedia Commons).jpg

COFIO ER MWYN HEDDWCH

Datgelu effaith Y Rhyfel Byd Cyntaf ar gymunedau Cymraeg, ag angerdd y rheini a ysbrydolwyd gan y rhai a gollodd eu bywydau.

Mwy

Project Plan Cover.jpg

YR ADEILADWYR HEDDWCH

Mudiad merched, yr Urdd ag Apartheid - Yn y 100 mlynedd ers dechrau'r Rhyfel Byd Cyntaf, sut mae Cymru wedi cyfrannu i ganfod heddwch? 

Mwy

Temple of Peace.jpg

HEDDWCH NAWR

Sut mae treftadaeth Cymru wedi siapio ei'n wlad heddiw? Sut y gallwn ddysgu o'r gorffennol er mwyn sefydlu llwybrau tuag at heddwch o fewn materion rhyngwladol presennol heddiw?

Mwy

Wales for Peace Team with 'Mistar Urdd' in Pabell Croeso.jpg

CENEDLAETHAU'R DYFODOL

Wedi ysbrydoli gan y 100 mlynedd diwethaf... sut gallai'r 'cenedl newydd o rhyngwladolwyr' siapio rol Cymru o fewn y byd ar gyfer y 100 mlynedd nesaf?

Mwy

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA

Y tîm

Mae tîm Cymru dros Heddwch o fewn prosiectau'r WCIA yn dod ag ystod eang o sgiliau ac arbenigedd er mwyn gefnogi gwirfoddolwyr , ysgolion , grwpiau ieuenctid a chymdeithas sifil wrth archwilio treftadaeth heddwch Cymru.

AMDANOM NI
Heritage lottery fund

Partneriaid

Mae'r Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn arwain consortiwm o bartneriaid sy'n cynnwys sefydliadau o'r sectorau heddwch , treftadaeth , academaidd ac ieuenctid.

AMDANOM NI