• #Teml80

  Ymunwch â ni mewn rhaglen o ddigwyddiadau mis o hyd i nodi cyfraniad rhyfeddol cenedlaethau o bobl a mudiadau ysbrydoledig... ac i siapio dyheadau 'cenhedlaeth newydd o ryngwladolwyr'.

  Rhaglen

  Cofrestru

 • Agoriad y Deml Heddwch yn 1938 

  23 Tachwedd 1938.

  Mwy

 • Llyfr y Cofio y Rhyfel Byd Cyntaf ar-lein 

  .

  Mwy

 • Stori'r Llyfr o Cofio

  .

  Mwy

 • Arddangosfa 'Cymru dros Heddwch' ym Merthyr Tudful

  Castell Cyfarthfa, 5 Hydref - 21 Tachwedd

  Mwy

 • #NawryrArwr: Arddangosfa Cymru dros Heddwch @ Amgueddfa Abertawe, Medi 2018

  .

  Mwy

 • Menywod, Rhyfewl a Heddwch yn Abertawe, Medi 2018

  MWY

 • Cynhadledd Hanes Heddwch 2018, 21-22 Medi

  Mwy

 • Hanes cudd o ffoaduriaid belgian 


  Mwy

 • A Oes Heddwch?

  Eisteddfod Genedlaethol Gaerdydd 2018

  View more

 • 'Cymru dros Heddwch' @ Eisteddfod Rhygwladol Llangollen

  Gorffenaf 2018 - Negeseuon Heddwch ac Ewyllys Da

  Mwy

 • Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 

  Cynhelir lansiad ‘Heddwch Nain/Mam-gu’ i ddathlu Dydd Rhyngwladol y Merched ar yr 8fed o Fawrth trwy arddangosfa ffotograffiaeth "Merched Rhyfel a Heddwch" a gweithdai yn Oriel Caffi Croesor, Croesor, Llanfrothen.

  Mwy

 • Llwybrau Heddwch

  Gallwch gymryd rhan yn y Prosiect Cymru dros Heddwch mewn sawl ffordd, ble bynnag yr ydych yng Nghymru a beth bynnag yw eich diddordebau. Cychwynnwch yma, a chrëwch eich ‘Llwybr Heddwch’ eich hun drwy’r prosiect a thu hwnt.

  Mwy

   

 • Ffoaduriaid a Lloches

  Roedd #WythnosFfoaduriaid2017 ym mis Mehefin yn dathlu 'gorffennol gwahanol a dyfodol ar y cyd'. Dewch i weld sut mae Cymru wedi cynnig lloches yn ystod y can mlynedd diwethaf i bobl sydd wedi dioddef oherwydd rhyfeloedd - o'r Rhyfel Byd Cyntaf yng Ngwlad Belg, i Syria heddiw - a'r ymgyrch i fod y cyntaf yn y byd i fod yn 'Genedl Noddfa'?.

  Mwy

 • Llwybr Heddwch Caernarfon

  Mae'r llwybr 'Cofio ar gyfer Heddwch' wedi cael ei roi at ei gilydd gan grwpiau cymunedol - er mwyn ysbrydoli cenhedlaeth newydd o adeiladwyr heddwch drwy ein straeon lleol.

  Mwy

Treftadaeth Heddwch Cymru

 Ffoaduriaid a Lloches     

Chwaraewch Ran: Llwybrau Heddwch

        

NEWYDDION A DIGWYDDIADAU

Mae Cymru dros Heddwch yn gweithio gyda phartneriaid cymunedol ledled Cymru. Dysgwch am ddigwyddiadau cyhoeddus, arddangosfeydd a gweithgareddau yn eich ardal chi. 

Mwy
templeofpeacegarden.png

CYSYLLTWCH

Cyfle i gwrdd â thîm Cymru dros Heddwch yn y de a'r gogledd. Cofiwch gysylltu os hoffech chi neu'ch mudiad fod yn rhan o Gymru dros Heddwch. 

Mwy

Sianel Youtube - MWY

  Sianel Flickr - MWY

   Website Flickr Slideshow

 

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA

Y tîm

Mae tîm Cymru dros Heddwch o fewn prosiectau'r WCIA yn dod ag ystod eang o sgiliau ac arbenigedd er mwyn gefnogi gwirfoddolwyr , ysgolion , grwpiau ieuenctid a chymdeithas sifil wrth archwilio treftadaeth heddwch Cymru.

AMDANOM NI
Heritage lottery fund

Partneriaid

Mae'r Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn arwain consortiwm o bartneriaid sy'n cynnwys sefydliadau o'r sectorau heddwch , treftadaeth , academaidd ac ieuenctid.

AMDANOM NI