• Llwybrau Heddwch

  Gallwch gymryd rhan yn y Prosiect Cymru dros Heddwch mewn sawl ffordd, ble bynnag yr ydych yng Nghymru a beth bynnag yw eich diddordebau. Cychwynnwch yma, a chrëwch eich ‘Llwybr Heddwch’ eich hun drwy’r prosiect a thu hwnt.

  Mwy

   

 • Eisteddfod Ynys Mon: Hedd Wyn 100

  Ymrestrodd dros chwarter miliwn o ddynion o Gymru i ymladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Yn eu plith roedd y bardd Ellis Humphrey Evans o Drawsfynydd, sy'n cael ei adnabod yn well gan ei enw barddol, Hedd Wyn. Anfonwyd ef i'r rhyfel ym 1917, i ymladd yn Fflandrys. Fe'i lladdwyd ar 31 Gorffennaf 1917 ar ddiwrnod cyntaf Brwydr Passchendaele.

  Mwy

 • Borth Addysg: Adnoddau Ysgolion

  Mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru wedi casglu ynghyd ystod eang o adnoddau dwyieithog ar themâu gwrthdaro, heddwch a rhyngwladoliaet, sy'n berthnasol i Gyfnodau Allweddol y Cwricwlwm Cenedlaethol a Bagloriaeth Cymru..

  Mwy

 • Ffoaduriaid a Lloches

  Roedd #WythnosFfoaduriaid2017 ym mis Mehefin yn dathlu 'gorffennol gwahanol a dyfodol ar y cyd'. Dewch i weld sut mae Cymru wedi cynnig lloches yn ystod y can mlynedd diwethaf i bobl sydd wedi dioddef oherwydd rhyfeloedd - o'r Rhyfel Byd Cyntaf yng Ngwlad Belg, i Syria heddiw - a'r ymgyrch i fod y cyntaf yn y byd i fod yn 'Genedl Noddfa'?.

  Mwy

 • Neges Heddwch ac Ewyllys Da

  Mwy am hanes Neges Heddwch ac Ewyllys Da Ieuenctid Cymru, 1922-2017

  Mwy

 • 'Cred a Gweithred': Arddangosfa sy’n astudio gwrthwynebiad i ryfel 

  O'r Gwrthwynebwyr Cydwybodol a wrthododd ymladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf a'r Ail Ryfel Byd, i fudiadau diweddar mwy cyfarwydd fel y rhai fu'n gwrthwynebu twf arfogaeth niwclear a Rhyfel Irác, sut mae pobl a chymunedau ledled Cymru wedi gweithredu ar sail eu cred - a sut fyddech chi'n gwneud hynny heddiw?

  Mwy

 • Prosiectau Gwirfoddoli Treftadaeth Heddwch

  Mae dros 500 o wirfoddolwyr ledled Cymru yn cyfrannu tuag at ailddarganfod Treftadaeth Heddwch Cymru. Darllenwch eu straeon a gweld os gewch chi eich hysbrydoli i ymgymryd â phrosiect cyffrous.

  Mwy

 • Llwybr Heddwch Caernarfon

  Mae'r llwybr 'Cofio ar gyfer Heddwch' wedi cael ei roi at ei gilydd gan grwpiau cymunedol - er mwyn ysbrydoli cenhedlaeth newydd o adeiladwyr heddwch drwy ein straeon lleol.

  Mwy

 • Cwrdd â'r Tîm

  Caiff tîm o staff Cymru dros Heddwch ei reoli gan Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru. Mae gan y tîm brofiad helaeth ac amrywiol, a brwdfrydedd mawr dros addysg heddwch.

  MWY

Treftadaeth Heddwch Cymru: Ystyried Hanesion Heddwch Cudd

       Ffoaduriaid a Lloches   O adeiladu Teml Heddwch Cymru, i sefydlu Cynghrair y Cenhedloedd a'r Cenhedloedd Unedig ar ôl yr Ail Ryfel Byd, mae heddychwyr Cymru - wedi'u cefnogi gan fudiadau ymgyrchu llawr gwlad eang - wedi siapio rhan Cymru yn y byd. Pa wersi y gallem eu dysgu ar gyfer rhan Cymru mewn byd mwy byd-eang, mwy rhyng-gysylltiedig ar ôl Brexit? Sut y bydd cenedlaethau'r dyfodol yn dewis siapio'r can mlynedd nesaf?  

Chwaraewch Ran

Peace map english.PNG

MAPIO TREFTADAETH HEDDWCH CYMRU

Ewch i gael golwg ar ein Map Heddwch er mwyn dysgu rhagor am dreftadaeth heddwch yn eich ardal chi a Chymru gyfan, darganfod straeon a chwilio am gofnodion o Lyfr y Cofio a Chofrestr Pearce o Wrthwynebwyr Cydwybodol y Rhyfel Byd Cyntaf, a gweld sut gallwch chi ychwanegu neu gysylltu hanesion heddwch lleol eich cymunedau lleol chi.

Mwy

Computer_keyboard box.gif

CHWARAE RHAN: LLWYBRAU HEDDWCH

Dysgwch sut gallwch chi wirfoddoli neu gyfrannu at y gwaith o ddatguddio a rhannu hanesion heddwch cudd, o straeon milwyr i heddychwyr ddoe a heddiw; datblygu sgiliau ymchwil a digidol, ymwneud â phrosiectau cymunedol, neu wirfoddoli gyda thîm neu bartneriaid Cymru dros Heddwch Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru.

Mwy

NEWYDDION A DIGWYDDIADAU

Mae Cymru dros Heddwch yn gweithio gyda phartneriaid cymunedol ledled Cymru. Dysgwch am ddigwyddiadau cyhoeddus, arddangosfeydd a gweithgareddau yn eich ardal chi. 

Mwy

CYSYLLTWCH

Cyfle i gwrdd â thîm Cymru dros Heddwch yn y de a'r gogledd. Cofiwch gysylltu os hoffech chi neu'ch mudiad fod yn rhan o Gymru dros Heddwch. 

Mwy

Sianel Youtube - MWY

  Sianel Flickr - MWY

   Website Flickr Slideshow

 

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

Digwyddiadau diweddaraf

 • 11/11/2017 19:30
  This Evil Thing / Galeri
  Ionawr 1916: Mae Bert Brocklesby yn athro ac yn bregethwr yn ei gapel ...

  Darllenwch ragor...
WCIA

Y tîm

Mae tîm Cymru dros Heddwch o fewn prosiectau'r WCIA yn dod ag ystod eang o sgiliau ac arbenigedd er mwyn gefnogi gwirfoddolwyr , ysgolion , grwpiau ieuenctid a chymdeithas sifil wrth archwilio treftadaeth heddwch Cymru.

AMDANOM NI
Heritage lottery fund

Partneriaid

Mae'r Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn arwain consortiwm o bartneriaid sy'n cynnwys sefydliadau o'r sectorau heddwch , treftadaeth , academaidd ac ieuenctid.

AMDANOM NI