• Yr Apel Heddwch 1923:   

  "...oddiwrth ferched Cymru a Mynwy at Ferched Unol Daleithiau yr America."

  Mwy

 • David Davies 75

  Mwy

 • #Heddwch100: Darlith Gwyl Gregynog, 29.06.19

  Bydd y ddarlith arbennig hon gan Craig Owen, Pennaeth Cymru dros Heddwch, yn edrych ar ‘etifeddiaeth heddwch’ y teulu Davies, Teml Heddwch unigryw Cymru, a straeon anghyffredin pobl gyffredin sydd, dros y can mlynedd diwethaf, wedi siapio swyddogaeth Cymru yn y dasg o greu gwell byd. A oes modd iddynt ysbrydoli cenhedlaeth newydd o ryng-genedlaetholwyr?

  MWY

 • Dydd Gwrthwynebwyr Cydwybodol, 15 Mai 

   

  Mwy

 • Agoriad y Deml Heddwch yn 1938 

  23 Tachwedd 1938.

  Mwy

 • #Teml80, Tachwedd 2018

  Ymunwch â ni mewn rhaglen o ddigwyddiadau mis o hyd i nodi cyfraniad rhyfeddol cenedlaethau o bobl a mudiadau ysbrydoledig... ac i siapio dyheadau 'cenhedlaeth newydd o ryngwladolwyr'.

  Adolygu

  Gwyliwch y ffilm

  Rhaglen

 • Llyfr y Cofio y Rhyfel Byd Cyntaf ar-lein 

  .

  Mwy

 • Stori'r Llyfr o Cofio

  .

  Mwy

 • Cynhadledd Hanes Heddwch 2018, 21-22 Medi

  Mwy

 • #NawryrArwr: Arddangosfa Cymru dros Heddwch @ Amgueddfa Abertawe, Medi 2018

  .

  Mwy

 • Hanes cudd o ffoaduriaid belgian 


  Mwy

 • A Oes Heddwch?

  Eisteddfod Genedlaethol Gaerdydd 2018

  View more

 • 'Cymru dros Heddwch' @ Eisteddfod Rhygwladol Llangollen

  Gorffenaf 2018 - Negeseuon Heddwch ac Ewyllys Da

  Mwy

 • Llwybrau Heddwch

  Gallwch gymryd rhan yn y Prosiect Cymru dros Heddwch mewn sawl ffordd, ble bynnag yr ydych yng Nghymru a beth bynnag yw eich diddordebau. Cychwynnwch yma, a chrëwch eich ‘Llwybr Heddwch’ eich hun drwy’r prosiect a thu hwnt.

  Mwy

   

 • Ffoaduriaid a Lloches

  Roedd #WythnosFfoaduriaid2017 ym mis Mehefin yn dathlu 'gorffennol gwahanol a dyfodol ar y cyd'. Dewch i weld sut mae Cymru wedi cynnig lloches yn ystod y can mlynedd diwethaf i bobl sydd wedi dioddef oherwydd rhyfeloedd - o'r Rhyfel Byd Cyntaf yng Ngwlad Belg, i Syria heddiw - a'r ymgyrch i fod y cyntaf yn y byd i fod yn 'Genedl Noddfa'?.

  Mwy

Rhaglen wedi darfod

Daeth gweithgareddau rhaglen Cymru dros Heddwch i ben fis Rhagfyr 2018. Mae’r wefan hon bellach yn archif i’r gwaith a ymgymerwyd dros gyfnod canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf o 2014-18 gan gymunedau, gwirfoddolwyr a phartneriaid ar draws Cymru, yn dadorchuddio stori Treftadaeth Heddwch Cymru o’r Rhyfel Byd Cyntaf hyd heddiw. Nod y prosiect oedd ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol i ddod yn weithredol mewn materion rhyngwladol, a bydd y gwaith hwn yn ffurfio’r sylfaen i Raglen Gweithrediad Byd-eang newydd Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru sy’n cael ei ddatblygu ar gyfer 2019-24. 

Treftadaeth Heddwch Cymru

 Ffoaduriaid a Lloches     

Gweithredu Byd-Eang: Llwybrau Heddwch

        

Sianel Youtube - MWY

  Sianel Flickr - MWY

   Website Flickr Slideshow

 

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA

Y tîm

Mae tîm Cymru dros Heddwch o fewn prosiectau'r WCIA yn dod ag ystod eang o sgiliau ac arbenigedd er mwyn gefnogi gwirfoddolwyr , ysgolion , grwpiau ieuenctid a chymdeithas sifil wrth archwilio treftadaeth heddwch Cymru.

AMDANOM NI
Heritage lottery fund

Partneriaid

Mae'r Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn arwain consortiwm o bartneriaid sy'n cynnwys sefydliadau o'r sectorau heddwch , treftadaeth , academaidd ac ieuenctid.

AMDANOM NI