• Menywod, Rhyfewl a Heddwch yn Abertawe, Medi 2018

  MWY

 • Arddangosfa Cymru dros Heddwch @ Amgueddfa Abertawe, Medi 2018

  .

  Mwy

 • Cynhadledd Hanes Heddwch 2018, 21-22 Medi

  Mwy

 • Hanes cudd o ffoaduriaid belgian 


  Mwy

 • Cynhadledd Ieuenctid 'INSPIRE', Tachwedd 2018

  Cynhadledd genedlaethol i ysgolion yn y Pierhead ym Mae Caerdydd ar 20 Medi 2017.

  Mwy

 • A Oes Heddwch?

  Eisteddfod Genedlaethol Gaerdydd 2018

  View more

 • 'Cymru dros Heddwch' @ Eisteddfod Rhygwladol Llangollen

  Gorffenaf 2018 - Negeseuon Heddwch ac Ewyllys Da

  Mwy

 • Diwrnod Gwrthwynebwyr Cydwybodol 15 Mai 2018: Edrych ar ‘Wrthwynebiad – Ddoe a Heddiw’ yn Ystradgynlais

  Mwy

 • Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 

  Cynhelir lansiad ‘Heddwch Nain/Mam-gu’ i ddathlu Dydd Rhyngwladol y Merched ar yr 8fed o Fawrth trwy arddangosfa ffotograffiaeth "Merched Rhyfel a Heddwch" a gweithdai yn Oriel Caffi Croesor, Croesor, Llanfrothen.

  Mwy

 • Llyfr y Cofio y Rhyfel Byd Cyntaf ar-lein o Dydd y Cofio 2017

  .

  Mwy

 • Llwybrau Heddwch

  Gallwch gymryd rhan yn y Prosiect Cymru dros Heddwch mewn sawl ffordd, ble bynnag yr ydych yng Nghymru a beth bynnag yw eich diddordebau. Cychwynnwch yma, a chrëwch eich ‘Llwybr Heddwch’ eich hun drwy’r prosiect a thu hwnt.

  Mwy

   

 • Borth Addysg: Adnoddau Ysgolion

  Mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru wedi casglu ynghyd ystod eang o adnoddau dwyieithog ar themâu gwrthdaro, heddwch a rhyngwladoliaet, sy'n berthnasol i Gyfnodau Allweddol y Cwricwlwm Cenedlaethol a Bagloriaeth Cymru..

  Mwy

 • Ffoaduriaid a Lloches

  Roedd #WythnosFfoaduriaid2017 ym mis Mehefin yn dathlu 'gorffennol gwahanol a dyfodol ar y cyd'. Dewch i weld sut mae Cymru wedi cynnig lloches yn ystod y can mlynedd diwethaf i bobl sydd wedi dioddef oherwydd rhyfeloedd - o'r Rhyfel Byd Cyntaf yng Ngwlad Belg, i Syria heddiw - a'r ymgyrch i fod y cyntaf yn y byd i fod yn 'Genedl Noddfa'?.

  Mwy

 • Llwybr Heddwch Caernarfon

  Mae'r llwybr 'Cofio ar gyfer Heddwch' wedi cael ei roi at ei gilydd gan grwpiau cymunedol - er mwyn ysbrydoli cenhedlaeth newydd o adeiladwyr heddwch drwy ein straeon lleol.

  Mwy

Treftadaeth Heddwch Cymru

 Ffoaduriaid a Lloches     

Chwaraewch Ran: Llwybrau Heddwch

        

NEWYDDION A DIGWYDDIADAU

Mae Cymru dros Heddwch yn gweithio gyda phartneriaid cymunedol ledled Cymru. Dysgwch am ddigwyddiadau cyhoeddus, arddangosfeydd a gweithgareddau yn eich ardal chi. 

Mwy
templeofpeacegarden.png

CYSYLLTWCH

Cyfle i gwrdd â thîm Cymru dros Heddwch yn y de a'r gogledd. Cofiwch gysylltu os hoffech chi neu'ch mudiad fod yn rhan o Gymru dros Heddwch. 

Mwy

Sianel Youtube - MWY

  Sianel Flickr - MWY

   Website Flickr Slideshow

 

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

Digwyddiadau diweddaraf

 • 24/11/2018 13:00
  Ailgysegru'r Ardd Heddwch30 / WCIA
  Sefydlwyd Gardd Heddwch Genedlaethol Cymru gan Robert Davies, sylfaeny...

  Darllenwch ragor...
 • 26/11/2018 14:00
  Byd o Gyfleoedd / British Council Cymru; WCIA
  Mae llwyth o gyfleoedd anhygoel i bobl ifanc yng Nghymru astudio, gwei...

  Darllenwch ragor...
 • 28/11/2018 10:00
  Adeiladu Gwytnwch yn Wyneb Eithafiaeth Asgell Dde / EYST
  The Resilience Project is a Big Lottery funded programme that utilises...

  Darllenwch ragor...
 • 30/11/2018 19:00
  Sefyll dros Heddwch / WCIA
  Byddwn ni'n dod â'n tymor o ddigwyddiadau pen-blwydd i ben, ac y...

  Darllenwch ragor...
WCIA

Y tîm

Mae tîm Cymru dros Heddwch o fewn prosiectau'r WCIA yn dod ag ystod eang o sgiliau ac arbenigedd er mwyn gefnogi gwirfoddolwyr , ysgolion , grwpiau ieuenctid a chymdeithas sifil wrth archwilio treftadaeth heddwch Cymru.

AMDANOM NI
Heritage lottery fund

Partneriaid

Mae'r Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn arwain consortiwm o bartneriaid sy'n cynnwys sefydliadau o'r sectorau heddwch , treftadaeth , academaidd ac ieuenctid.

AMDANOM NI