Rhannu Hanes Ffoaduriaid o Wlad Belg yn y Rhyfel Byd Cyntaf ym Mrwsel

Yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, cynigiodd Cymru loches i fwy na 4,500 o ffoaduriaid oedd wedi ffoi rhag y gwrthdaro ar gaeau Fflandrys. 100 mlynedd yn ddiweddarach, rhannodd Rheolwr Rhaglen Cymru dros Heddwch WCIA, Craig Owen, y stori hon gydag ymchwilwyr ym Mrwsel yn y Symposiwm ar Ffoaduriaid o Wlad Belg' - (Saesneg yn unig) - ond gyda ffocws arbennig ar archwilio tonnau olynol o loches o’r Rhyfel Byd Cyntaf hyd heddiw, sydd wedi arwain at ymgyrch bresennol Cymru i ddod yn ‘genedl noddfa ' gyntaf y byd'.

Yn dilyn darlith yn Aberystwyth ym mis Mawrth 2016, datblygodd Cymru dros Heddwch thema Ffoaduriaid a Lloches, gyfan fel rhan o’r prosiect. Roedd hyn yn cynnwys nifer o gymunedau a oedd yn archwilio’r pwnc Ffoaduriaid o Wlad Belg o fewn treftadaeth Heddwch Cymru.

Cafodd cyflwyniad Craig, fel rhan o safbwyntiau'r 'Ŵyl Ymylol Geltaidd', ei ategu gan ddau gyfraniad cymunedol:

Roedd y symposiwm ym Mrwsel yn digwydd yn sgil Symposiwm ar Ffoaduriaid o Wlad Belg a gynhaliwyd yng Nghaerdydd (Saesneg yn unig) ym mis Tachwedd 2017. Tynnodd symposiwm Brwsel safbwyntiau o bob rhan o'r DU ynghyd, yn ogystal â rhai Gwlad Belg ei hun; a gosododd y sylfeini ar gyfer cyfuno’r wybodaeth a gasglwyd, ac ar gyfer ymchwil yn y dyfodol.

Yn ddiweddar, bu WCIA yn gweithio gyda'r Rhaglen Dysgu Byd-eang i ddatblygu cyfres o adnoddau ar gyfer ysgolion sy'n addysgu ar y themâu ffoaduriaid a lloches, a ddylai’r rhain fod ar gael ar yr Hwb yn ystod tymor yr hydref 2018. 

Cyflwyniad WCIA

Refugees and Sanctuary in Wales - PDF (Saesneg yn unig)

Adnoddau Dysgu

Refugees & Sanctuary learning resources to follow from Hwb.

Gallwch weld yr Albwm Lluniau ar Flickr - https://flic.kr/s/aHsmsFkgzT 

Belgian Refugees Symposium, Brussels

Cyflwyniad WCIA

Back

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA