Gweithdai a Digwyddiadau Dysgu

Mae tîm Cymru dros Heddwch Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru a'i phartneriaid yn cynnig ystod o ddigwyddiadau a gweithdai ar gyfer ysgolion o ysgolion cynradd i addysg bellach - o sesiynau pwrpasol yn yr ysgol gan wasanaeth addysg Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru i gynadleddau a gwobrau ar gyfer pobl ifanc a hyfforddiant Datblygiad Proffesiynol Parhaus ar gyfer athrawon. 


Gweithdai Ysgolion 'Heddwch Nawr'

Gall Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru a Chyngor Addysg mewn Dinasyddiaeth Byd gyflwyno ystod o weithdai, prosiectau neu ddiwrnodau sesiynol am dâl mewn ysgolion ledled Cymru, yn ogystal â darparu hyfforddiant i athrawon er mwyn iddynt wneud y mwyaf o'n hadnoddau, o Gystadlaethau Dadlau i 'Greu Newid'. Mwy

Pobl Ifanc yn Codi Llais dros Heddwch

Mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn trefnu ein pedwaredd cynhadledd 'Ysgolion Heddwch' ar 20 Medi 2017, i gyd-fynd ag arddangosfeydd 14-18NOW Pabïau: Weeping Window a “Merched, Rhyfel a Heddwch” yn y Senedd. Mwy

Arwyr Heddwch 2017

Yn hydref 2017, bydd Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn dathlu pobl ifanc sydd wedi cyfrannu at heddwch yn eu hysgolion / cymuned mewn amrywiaeth o ffyrdd, ac yn arddangos eu gwaith ledled Cymru.  Mwy

peace art workshop- web

Cynllun Ysgolion Heddwch

Un o amcanion tymor-hir prosiect Cymru dros Heddwch yw creu 'Cynllun Ysgolion Heddwch' yng Nghymru. Hoffech chi fod yn rhan o'r daith hon gyda ni? Mwy

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA