Hawliau dynol: gyrfaoedd, cwestiynau a dadleuon

14 Rhagfyr 2017
15.00 - 20.00

Mae’r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Trefnydd: WCIA

Lleoliad: Y Deml Heddwch, Caerdydd

See bottom of page for location details

Hawliau dynol: gyrfaoedd, cwestiynau a dadleuon


14 Rhagfyr, Teml Heddwch, Caerdydd

Ymunwch â ni am wydriad o win cynnes, mins pei a phrynhawn o drafodaeth a dadl ar hawliau dynol gyda Patrick Corrigan, Pennaeth Cenhedloedd a Rhanbarthau ar gyfer Amnesty International. Mae tocynnau ar gael ar gyfer y prynhawn cyfan neu unrhyw un o'r tair sesiwn:
  • 3.15-5.15pm Rownd Derfynol Pencampwriaeth Dadlau Ysgolion Cymru: : Bydd y ddwy ysgol orau yn brwydro mewn dadl ar thema yn ymwneud â hawliau dynol.
  • 5.15-6.15pm Trafodaeth gyda Patrick Corrigan: Bydd Patrick yn edrych yn ôl ar ei yrfa ei hun ac yn ateb cwestiynau gan unrhyw un sydd â diddordeb mewn dechrau gyrfa sy’n berthnasol i’r maes. 40 o leoedd yn unig.
  • 6.30-8.00pm Siarad a Chwestiwn ac Ateb on Rheoli’r Fasnach Arfau
Mae Patrick wedi gweithio ar lawer o ymgyrchoedd dros y blynyddoedd ac ar hyn o bryd mae’n canolbwyntio ar ddelio â gwrthdaro yn ymwneud â cham-drin hawliau dynol o orffennol diweddar Gogledd Iwerddon, diwygio cyfraith erthylu yn Iwerddon, y gogledd a’r de, a hawliau ffoaduriaid yn y DU ac yn rhyngwladol.

Mae’n gyd-sefydlydd a chyfarwyddwr y Consortiwm Hawliau Dynol, rhwydwaith o dros gant o sefydliadau yng Ngogledd Iwerddon sy’n gweithio tuag at adeiladu cymdeithas sy’n parchu hawliau dynol yn y rhanbarth. Mae’n gyd-sefydlydd a chyfarwyddwr Love Equality, sef ymgyrch dros gydraddoldeb priodas sifil yng Ngogledd Iwerddon, y rhanbarth olaf yn y DU neu Iwerddon lle mae priodas o’r un rhyw yn anghyfreithlon o hyd.

Mae'r Pencampwriaethau Dadlau Ysgolion Cymru yn cael ei noddi gan Hodge Bank. Trefnwyd y prynhawn hawliau dynol hwn gan wirfoddolwyr ifanc a gwirfoddolwyr ffoaduriaid. Cynhelir y digwyddiad hwn fel rhan o brosiect a ariennir gan Ymddiriedolaeth Cod Post y Bobl, elusen sy’n rhoi grantiau a ariennir yn gyfan gwbl gan chwaraewyr Loteri Cod Post y Bobl.

    

Cyfeiriad:

< Yn ôl

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA