Porth Cymunedau

Cefnogaeth i Grwpiau Cymunedol sy’n ymchwilio i Dreftadaeth Heddwch.

Allwch CHI helpu i adeiladu’r darlun mawr o dreftadaeth heddwch Cymru dros y 100 mlynedd diwethaf? Dysgwch am fudiadau sydd wedi siapio Cymru a’n cymunedau ein hunain. Trwy gydol 2016, bydd Cymru dros Heddwch yn adeiladu Map Heddwch i siartio hanes cudd y genhedlaeth a gollwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf, goroeswyr a aeth ymlaen i ymgyrchu dros heddwch a mudiadau sydd wedi siapio’r Gymru fodern.

Oes gan eich cymuned chi stori, neu a ydych yn gwybod am Hanes Cudd y gellid ei rannu? Gallwn helpu grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr trwy gynnig cefnogaeth, hyfforddiant,, cymorth gydag ariannu, neu gymorth i rannu eich atgofion yn uniongyrchol. Cysylltwch â’n Gwirfoddolwyr trwy e-bostio cymrudrsheddwch@wcia.org.uk.

Peace poppy painting web.png

ARIANNU AR GYFER PROSIECTAU CYMUNEDOL

UNA Peace garden mosaics volunteers website 3

HYFFORDDIANT AR GYFER GRWPIAU CYMUNEDOL

Mwy

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

Digwyddiadau diweddaraf

 • 24/11/2018 13:00
  Ailgysegru'r Ardd Heddwch30 / WCIA
  Sefydlwyd Gardd Heddwch Genedlaethol Cymru gan Robert Davies, sylfaeny...

  Darllenwch ragor...
 • 26/11/2018 14:00
  Byd o Gyfleoedd / British Council Cymru; WCIA
  Mae llwyth o gyfleoedd anhygoel i bobl ifanc yng Nghymru astudio, gwei...

  Darllenwch ragor...
 • 28/11/2018 10:00
  Adeiladu Gwytnwch yn Wyneb Eithafiaeth Asgell Dde / EYST
  The Resilience Project is a Big Lottery funded programme that utilises...

  Darllenwch ragor...
 • 30/11/2018 19:00
  Sefyll dros Heddwch / WCIA
  Byddwn ni'n dod â'n tymor o ddigwyddiadau pen-blwydd i ben, ac y...

  Darllenwch ragor...
WCIA