Porth Cymunedau

Cefnogaeth i Grwpiau Cymunedol sy’n ymchwilio i Dreftadaeth Heddwch.

Allwch CHI helpu i adeiladu’r darlun mawr o dreftadaeth heddwch Cymru dros y 100 mlynedd diwethaf? Dysgwch am fudiadau sydd wedi siapio Cymru a’n cymunedau ein hunain. Trwy gydol 2016, bydd Cymru dros Heddwch yn adeiladu Map Heddwch i siartio hanes cudd y genhedlaeth a gollwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf, goroeswyr a aeth ymlaen i ymgyrchu dros heddwch a mudiadau sydd wedi siapio’r Gymru fodern.

Oes gan eich cymuned chi stori, neu a ydych yn gwybod am Hanes Cudd y gellid ei rannu? Gallwn helpu grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr trwy gynnig cefnogaeth, hyfforddiant,, cymorth gydag ariannu, neu gymorth i rannu eich atgofion yn uniongyrchol. Cysylltwch â’n Gwirfoddolwyr trwy e-bostio cymrudrsheddwch@wcia.org.uk.

Peace poppy painting web.png

ARIANNU AR GYFER PROSIECTAU CYMUNEDOL

UNA Peace garden mosaics volunteers website 3

HYFFORDDIANT AR GYFER GRWPIAU CYMUNEDOL

Mwy

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA