Porthol 'Cymdeithas': Heddwch Heddiw

A yw Cymru heddiw yn wlad heddychlon... yn gymdeithas heddychlon? Mae ein porthol cymdeithas yn dwyn ynghyd safbwyntiau ar heddwch a materion cyfoes sy'n berthnasol i ymgyrchwyr, llunwyr polisi, ymchwilwyr academaidd a'r cyfryngau.
Palestine_Campaigner_Cardiff_Castle.jpg

YMGYRCHOEDD HEDDWCH

Ymgyrchoedd, sefydliadau a mudiadau heddwch presennol - o'r lleol i'r cenedlaethol a'r rhyngwladol.

Mwy
Aberystwyth_University_Panorama.jpg

YMCHWIL AC ASTUDIO HEDDWCH

Prifysgolion, adrannau academaidd a phobl Cymru yn ystyried materion, astudiaethau ac ymchwil yn ymwneud â heddwch.

Mwy

Welsh_National_Assembly_Senedd.jpg

POLISI HEDDWCH

Mae Cymru dros Heddwch yn rhan o 'Cymru'n Cofio 1914-18', a Grŵp Trawsbleidiol y Cynulliad Cenedlaethol ar Heddwch a Hawliau Dynol.

Mwy
Report Cover - WPII Military Presence and Influence.JPG

MENTER ACADEMI HEDDWCH CYMRU

Ymunwch â'r rhwydwaith cymdeithas sifil sy'n gweithio er mwyn creu Academi Heddwch Cymru ar gyfer y cenedlaethau a ddaw - a dysgwch am academïau heddwch ledled y byd.

Mwy

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA