• Adnoddau Dysgu

  Mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru wedi casglu ynghyd ystod eang o adnoddau dwyieithog ar themâu gwrthdaro, heddwch a rhyngwladoliaeth, sy'n berthnasol i Gyfnodau Allweddol y Cwricwlwm Cenedlaethol a Bagloriaeth Cymru.

  Mwy

 • Gweithdai Ysgolion 

  Mae sgiliau gwrando, dadlau a meddwl yn feirniadol yr un mor hanfodol i adeiladu heddwch ag y maen nhw wedi bod drwy ein hanes. Gall Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru gynnig pecynnau model Uwch Gynadleddau y Cenhedloedd Unedig i ysgolion ddatblygu sgiliau dadlau a chwarae rôl disgyblion yn seiliedig ar y materion sy'n bwysig i bobl ifanc yn ein byd heddiw.

  Mwy

 • Prosiectau Sgiliau Ysgolion

  Mae ein prosiectau adrodd straeon yn ddigidol, celfyddydau creadigol a newyddiaduraeth gan ddinasyddion yn cynnig cyfle unigryw i bobl ifanc i fod yn newyddiadurwyr, gwneuthurwyr ffilmiau a ffotograffwyr y dyfodol drwy greu cynnwys digidol rhyngweithiol a hwyliog i'w rannu'n gyhoeddus.

  Mwy

 • Prosiectau Hanesion Heddwch Cudd

  Datblygu sgiliau ymchwilio a threftadaeth drwy archwilio straeon milwyr, adeiladwyr heddwch a mudiadau yn eich ardal leol. Mae ein prosiectau Hanesion Heddwch Cudd yn galluogi disgyblion ac ysgolion i ganfod straeon newydd sbon am eu cymunedau.

  Mwy

Porth Ysgolion

COFRESTRWCH NAWR! CYNHADLEDD YSGOLION, 20 MEDI 2017, BAE CAERDYDD

Cliciwch yma i weld rhagor o wybodaeth am Gynhadledd Ysgolion 2017 'Pobl Ifanc yn Codi Llais dros Heddwch', sy'n cael ei chynnal yn y Pierhead ym Mae Caerdydd, i gyd-fynd ag arddangosfa Pabïau: Weeping Window ac arddangosfa 'Merched, Rhyfel a Heddwch' Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn y Senedd.

article

ADNODDAU DYSGU

Deunyddiau trawsgwricwlaidd i'r ystafell ddosbarth ar gyfer athrawon sy'n cynnal gwersi, gwasanaethau a gweithgareddau yn seiliedig ar wrthdaro, heddwch a chyfiawnder.  

Mwy
article

HANESION HEDDWCH CUDD

Gweithgareddau er mwyn galluogi disgyblion ac athrawon i ddarganfod a rhannu straeon newydd am filwyr, adeiladwyr heddwch a mudiadau sy'n rhan o dreftadaeth eich cymuned leol.

Mwy
article

PROSIECTAU YSGOLION

Prosiectau sgiliau creadigol, cyffrous a hwyliog sy'n defnyddio celfyddydau, ysgrifennu, adrodd straeon yn ddigidol a newyddiaduraeth gan ddinasyddion er mwyn cynhyrchu deunyddiau i'w harddangos yn gyhoeddus a'u cyhoeddi yn y cyfryngau.

Mwy

DIGWYDDIADAU A GWEITHDAI

Creu cyfleoedd i ysgolion weithio gyda'i gilydd, ysgogi disgyblion ac arddangos eu prosiectau, a datblygu arbenigedd ar y cyd mewn Treftadaeth, Addysg Heddwch a Dysgu Byd-eang.

Mwy

Ymunwch â Rhwydwaith Ysgolion Heddwch Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru

Yn 2015-18, mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn cynnal nifer o brosiectau Addysg Heddwch peilot o dan fantell 'Cymru dros Heddwch' gydag ysgolion arweiniol mewn gwahanol siroedd ledled Cymru, gyda'r nod o sefydlu Rhwydwaith Ysgolion Heddwch er mwyn siapio'r Cwricwlwm Cenedlaethol newydd o fis Medi 2018 ymlaen.

Cyflwyno cynllun Ysgolion Heddwch.

Mae modd dod o hyd i ysgolion heddwch ar ein Map Heddwch, neu os oes gennych ddiddordeb ymuno â'r rhwydwaith, anfonwch e-bost at JaneHarries@wcia.org.uk.

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA

Y tîm

Mae tîm Cymru dros Heddwch o fewn prosiectau'r WCIA yn dod ag ystod eang o sgiliau ac arbenigedd er mwyn gefnogi gwirfoddolwyr , ysgolion , grwpiau ieuenctid a chymdeithas sifil wrth archwilio treftadaeth heddwch Cymru.

AMDANOM NI
Heritage lottery fund

Partneriaid

Mae'r Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn arwain consortiwm o bartneriaid sy'n cynnwys sefydliadau o'r sectorau heddwch , treftadaeth , academaidd ac ieuenctid.

AMDANOM NI