Y Deml Heddwch ac Iechyd a WCIA

Temple of Peace.jpg

Y Deml Heddwch - Gwefan Lleoliad

Y Deml Heddwch ar Wicipedia

Archwiliwch y Dreftadaeth Heddwch y Deml a'i gyfraniad at ryngwladoliaeth Cymru dros y 100 mlynedd diwethaf.

Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA)

Mae yna gysylltiad agos rhwng hanes WCIA a hanes yr adeilad sy’n bencadlys iddi: y Deml Heddwch, yng nghanolfan ddinesig Caerdydd. Am ragor o wybodaeth am y Deml ei hun, gweler y wefan benodedig www.templeofpeaceandhealth.com. Sefydlwyd y WCIA ym 1973, tra bod hanes CEWC ac UNA Cymru (sydd bellach yn rhan o'r un elusen) yn ymestyn yn ôl i'r 1940au. Trwy gydol yr amser hwnnw, mae diben cyffredinol ein gwaith wedi aros yr un fath: cael pobl i feddwl, siarad, a gweithredu ar faterion byd-eang pwysig.

Mae ein dulliau dros wneud hynny, wrth gwrs, wedi esblygu dros y blynyddoedd, ac rydym wedi gweld rhai llwyddiannau nodedig:

- • Cyfrifoldeb dros Ymgyrch Rhyddid rhag Newyn y DU yn y 1970au, sy’n gweinyddu prosiectau mawr yn India ac Affrica

• Codi arian ar gyfer Dolen Cymru-Lesotho, a arweiniodd yn ddiweddarach at sefydlu Dolen Cymru

• Croesawu gwesteion lefel uchel, gan gynnwys ymweliadau cyntaf Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig i Gymru (1983) a'r Archesgob Desmond Tutu (2012)

• Cynnal Pencampwriaethau Dadlau Ysgolion y Byd ym 1995 a 2006

• Cynnwys dros 200,000 o bobl ifanc o Gymru mewn digwyddiadau a gweithgareddau sydd â ffocws byd-eang

• Cyflawni prosiectau mawr ar Gymru a Rhyfel Cartref Sbaen, addysg dinasyddiaeth fyd-eang, a’r dull Addysgu Athroniaeth i Blant Mae'r WCIA heddiw yn deillio o'r llwyddiannau hyn, gwaith ein tîm, a chyd-destun y byd fel y mae yn awr (gweler isod).

Yr hyn sydd wedi dod i'r amlwg yw sefydliad sydd â nifer o gryfderau penodol:

- Mae gennym werthoedd rhyngwladolaidd ond rydym yn benderfynol amhleidiol, sy’n ein gwneud yn fforwm 'diogel' ar gyfer y cyhoedd, llywodraethau, busnesau ac ysgolion

• Rydym yn gweithio ar draws sbectrwm eang o faterion rhyngwladol, sy’n cynnwys tlodi, heddwch a chyfiawnder, cynaliadwyedd a hawliau dynol

• Rydym yn darparu cymysgedd iach o wasanaethau craidd a phrosiectau uchelgeisiol

• Rydym yn gysylltiedig â llawer o sefydliadau eraill sydd â ffocws byd-eang , ac wedi ffurfio partneriaethau cryf gydag ysgolion, prifysgolion ac elusennau eraill

• Mae gennym hanes hir o lwyddiant yn ein gwaith addysgol

• Rydym yn rheoli ased hanfodol yn y Deml Heddwch ac Iechyd, gan groesawu sefydliadau eraill a darparu lleoliad ar gyfer llawer o ddigwyddiadau allanol

• Mae gennym frand unigryw a phresenoldeb ar-lein o safon uchel

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA