Menter Academi Heddwch Cymru 

Rhwydwaith gwirfoddol yw'r Fenter yma, sy'n gweithio er mwyn creu Academi Heddwch Cymru ar gyfer y cenedlaethau a ddaw, ac sy'n cynnal ymchwil i gyfraniad Cymru at faterion rhyfel a heddwch presennol. 

Peace_Institute_Campaigners_Flag.jpg

Y GOBAITH O GREU ACADEMI HEDDWCH I GYMRU

Mae grwpiau ac unigolion yn y gymdeithas sifil wedi bod yn ymgyrchu dros greu Academi Heddwch i Gymru ers 2008. Gallwch ddysgu rhagor am y bwriad o greu Academi Heddwch yma.

Mwy

Global_Education.jpg

ACADEMÏAU HEDDWCH LEDLED Y BYD

Bu gwirfoddolwraig Cymru dros Heddwch, Emily Forbes, yn ymchwilio i swyddogaeth academïau heddwch ledled y byd - o Fflandrys i Ynysoedd Åland i Hiroshima. Beth all Cymru ei ddysgu - a beth all Cymru ei gynnig i'r byd?

Mwy

Welsh_National_Assembly_Senedd.jpg

DEISEBAU I'R CYNULLIAD

Yn 2013, cynhaliodd y Cynulliad ymgynghoriad cyhoeddus yn edrych ar y gefnogaeth i greu Academi Heddwch Cymru. Mae papurau'r Pwyllgor Deisebau yma.

Mwy

Report Cover - WPII Military Presence and Influence.JPG

YMCHWIL PRESENNOL

Yn 2015, cynhaliodd Menter Academi Heddwch Cymru ymchwil, gan gyhoeddi adroddiad ar Bresenoldeb a Dylanwad Milwrol yng Nghymru.

Mwy

Academi_Heddwch_Cymru.jpg

CYMYNRODD BEIDDGAR I GOFIO'R RHYFEL BYD CYNTAF?

Mae Cadeirydd Menter Academi Heddwch Cymru, Jill Evans ASE, wedi galw am i ddigwyddiadau coffa Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf ganolbwyntio ar heddwch. A allai Academi Heddwch fod yn gymynrodd ar gyfer y can mlynedd nesaf?

Mwy

Afghan_Peace_Campaigner_NATO.jpg

CYSYLLTWCH Â MENTER ACADEMI HEDDWCH CYMRU

Gallwch gymryd rhan yng ngwaith Menter yr Academi Heddwch, a chofrestru i gael yr e-gylchlythyr, drwy gysylltu â:

ejharries@hotmail.com

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA